Форум » Вяра и живот » Вяра и дела » Ответить

Вяра и дела

Orthodox: Има много хора, които казват, че са вярващи, че са православни християни, но ако погледнете живота и делата им, виждате, че те по нищо не се отличават от онези, които не вярват в Бог. Нещо повече - има и хора, които твърдят че са православни, но вършат грехове, каквито много инославни не биха извършили. Такива хора спекулират с думите на св. ап. Павел, който казва: "И тъй, мислим, че човек се оправдава с вярата, без делата по закона." (Рим. 3:28) а също и: "човек се оправдава не чрез дела по закона, а само чрез вяра в Иисуса Христа, и ние повярвахме в Христа Иисуса, за да се оправдаем чрез вярата в Христа, а не чрез дела по закона;" (Гал. 2:16) Наистина, вечният живот в Христа Иисуса е толкова голям дар, че ние не бихме могли да го заслужим, каквито и дела да извършим и никога не бихме могли да го получим, ако Бог не ни го даде даром, както казва Апостолът - "по благодат чрез вяра" (Еф. 2:8). Но в Свещ. Писание се казва и друго, а именно - че "вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва" (Иаков 2:17). Човек не може да се нарече вярващ, още по-малкото православен, ако постоянно потъпква волята Божия, като върши дела, които са противни на Бога. Който върши делата на плътта, той не може да се нарече истински вярващ. В своето Послание до Галатяни, след като ни учи, че сме спасени по благодат чрез вяра, св. ап. Павел изрично ни предупреждава: "Делата на плътта са известни; те са: прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнувания, гняв, разпри, разногласия, (съблазни,) ереси, завист, убийства, пиянство, срамни гощавки и други такива; отнапред ви казвам, както и по-преди ви казах, че, които вършат това, няма да наследят царството Божие." (Гал. 5:19-21). Тежки думи са това, но истинни. Нека не се заблуждаваме - недопустимо е човек да се нарича православен християнин, а да живее като безбожник. И това важи с особено голяма сила за свещениците. Уви, и сред тях има много, които не само не живеят по християнски, но и са се предали на най-ниски страсти - похот, сребролюбие и славолюбие. Чуйте как Апостолът се обръща към такива: "Прочее, как ти, който учиш другиго, себе си не учиш? който проповядваш да се не краде, крадеш? който казваш да се не прелюбодействува, прелюбодействуваш? който се гнусиш от идолите, светотатствуваш? който се хвалиш със закона, безчестиш Бога, като тъпчеш закона? "Защото заради вас името Божие се хули между езичниците", както е писано." (Рим. 2:21-24). Последния стих, който гласи - "Защото заради вас името Божие се хули между езичниците", уви, е особено актуален за нашето съвремие...

Ответов - 2

traycho: Orthodox пишет: Има много хора, които казват, че са вярващи, че са православни християни, но ако погледнете живота и делата им, виждате, че те по нищо не се отличават от онези, които не вярват в Бог. Бихте ли ми пояснили нещо: Ще бъде ли православния християнин спасен, ако "се отличава от онези, които не вярват в Бог", т.е. ако по живот и дела е наистина православен, то тези негови усилия могат ли да го спасят ?

Orthodox: На този въпрос вече е отговорено в темата. Започнете най-накрая да четете внимателно, вместо да пускате провокативни забележки! Наистина, вечният живот в Христа Иисуса е толкова голям дар, че ние не бихме могли да го заслужим, каквито и дела да извършим и никога не бихме могли да го получим, ако Бог не ни го даде даром, както казва Апостолът - "по благодат чрез вяра" (Еф. 2:8). Но в Свещ. Писание се казва и друго, а именно - че "вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва" (Иаков 2:17). P.S. Това е второто ваше изказване, което ме кара да смятам, че сте протестант. Искрено се надявам, че греша!полная версия страницы