Форум » Църковна история » Нов Завет » Ответить

Нов Завет

Търсещ: Можете ли да ми дадете някаква датировка (призната от историческата, т.е. - светската наука) на съставянето на корпуса на Новия Завет? П.П. Ще съм благодарен, ако посочите и източника, на който се позовавате...

Ответов - 3

Orthodox: Ако трябва да цитирам международно признат авторитет в областта на историческата наука, който освен това да е намираем в превод на български, бих се позовал на немския историк Фридхелм Винкелман и книгата му "История на ранното Християнство". Преди това обаче искам да направя едно важно уточнение: Ние можем да говорим не за това, кога точно са писани оригиналните текстове на книгите от Новия Завет, а само за това, кои са най-старите документи (вкл. преписи), с които раполага науката. Т.е., ако най-старият текст на Евангелието от Йоан открит досега, датира от 90 г. сл. Хр., това не означава непременно, че самото Евангелие е писано тогава, а просто, че този текст е най стария препис на Евангелието, с който разполагаме ние, хората от 21-ви век. Ето и датировката на документите, с които раполагаме днес: Най-старият открит досега документ е Посланието на св. ап. Павел до Солуняни, датиращ от 50 г. сл. Хр. Наскоро бяха открити отделни фрагменти от текст на Евангелието от Матей, датиращи от ок. 63 г. сл. Хр. До преди това откритие, за най-стар текст съдържащ Еванглие, се приемаше този, съдържащ Евангелието от Марк от 70 г. сл. Хр. Текстът с Евангелието от Лука, с който разполагаме днес е от периода 80-90 г. сл. Хр. Най-старият екземпляр от евангелието на Йоан, достигнал до нас, е (както споменахме по-горе) от 90 г. сл. Хр. Текст с Откровението имаме чак от 95 г. сл. Хр. Текстовете съдържащи св. ап. Павловите посланя до: Коринтяни, Галатяни, Филипяни, Филимон и Римляни са датирани в периода 50-60 г. сл. Хр., като най-късно е това да Римляни. Както вече казах, тази датировка касе текстовете достигнали до нас. Напилно е възможно, тези текстове да са само преписи, а кога точно са писани оригиналите - само Господ знае! Това е което мога да ви кажа.

tweety: Можи ли да ми кажете, къде да прочета Новият Завет?

елена: ти сериозно ли? http://www.pravoslavieto.com/bible/index.htm
полная версия страницы