Форум » Богословие » Православното учение за Св. Троица » Ответить

Православното учение за Св. Троица

Orthodox: "Едно е свръхбезначалното и свръхсъщностно Благо - Светата Триипостасна Единица, Отец и Син и Свети Дух; безпределното единство на Трите безпределни. Смисълът и начинът на битие (на Светата Троица), какво и каква е Тя са напълно недостъпни за тварите. Защото Тя се изплъзва от всякакво мислене на мислещите, по никой начин не излиза от Своята скрита природна същност и безпределно се простира отвъд границите на всяко познание на всички знания." Тези благодатни слова принадлежат на голямото православно светило св. Максим Изповедник. Те ни учат, съобразно истината на Православието, че не е дадено на човешкия ум да познава вътрешно тринитарните отношения на Св. Единосъщна Троица. Разбира се ние казваме, че Сина се ража от Отца, а Св. Дух изхожда от Отца; казваме също, че всички блага се подават от Отца, чрез Сина, в Духа; но ние твърдим всичко това на основа на Свещ. Писание и Свещ. Предание. Когато човешкият ум се заплита в сложни разсъждения, опитвайки се да си обясни вътрешно тринитарните отношения, се стига до изкривяване на Библейското послание. Такъв е случаят с "великата схизма" от 1054 г. между Източната и Западната Църква. Католиците въвеждат т.нар. filioque, заедно с всичките му "философски" импликации относно вътре-тринитарните отношения, именно защо се опитват да направят тайнството на Св. Троицата "достъпно" за разума, което обаче, както ни предупреждава св. Максим е невъзможно. А на мюсюлманите, йеховистите и другите, които обвиняват нас християните в многобожие, можем да отвърнем със следните думи на св. Йоан Дамаскин: "Затуй, разбира се, изповядваме съвършени Ипостаси, за да не излезе, че божествената природа има структура. Знайно е, че структурата е основа за разрив. И отново повтаряме, че трите Ипостаси са Една в Друга, та да не въведем множественост и купища богове. Посредством трите Ипостаси вникваме в несложното и неслятото; посредством единосъщието и битието на Ипостасите Една в Друга и тъждествеността на волята, дейността, силата, могъществото и, така да се каже, на движението разбираме неразделното и битието на единия Бог. Защото Бог наистина е един - Бог, и Слово, и Дух." (Из "Точно изложение на Православната вяра")

Ответов - 1

sandi: . Св. Константин-Кирил Философ за Св. Троица: Вижте на небето блестящия кръг (слънцето) и как от него се ражда светлината и изхожда топлината? Бог Отец е без начало и без край като слънчевия кръг. От Него се ражда вечно Божият Син, така както от слънцето - светлината; и както от слънцето идва топлината посредством светлинните лъчи, така [от Бога] изхожда и Светият Дух. Всеки разграничава слънчевия лъч от светлината и топлината (но това не са три слънца), а едно слънце на небето. Така и Светата Троица: Тя има три Лица, а Бог е един и неразделен. .полная версия страницы