Форум » Религия и наука » Заслепението от науката » Ответить

Заслепението от науката

Orthodox: Големият немски философ и теоретик на познанието, създателят на феноменологията, Едмунд Хусерл (1859-1938 г.) е казал нещо, върху което всички, изповядващи т.нар. "научен мироглед" и привържениците на станалата особено популярна напоследък "философия на науката", трябва сериозно да се замислят: "Изключителността, с която във втората половина на XIX в. се допусна целият светоглед на модерния човек да бъде определян от позитивните науки и заслепен от дължащия се на тях "просперитет", означаваше равнодушно отвръщане от въпросите, които са решаващи за едно истинско човечество". Макар тези думи да са казани преди близо век, днес, те звучат още по актуално, отколкото по времето, когато ги е писал авторът.

Ответов - 0полная версия страницы